Meniere syndroom of Ziekte van Meniere

Wat is het Meniere syndroom?

Het Meniere syndroom, of de ziekte van Meniere, heeft drie duidelijke kenmerken: oorsuizen, gehoorverlies en duizelingen.
Degene die lijdt aan het Meniere syndroom, heeft niet continu last van deze aandoening.
De ziekte komt als een soort aanval.
De patiënt voelt zich tijdens deze aanval zeer ziek: hij is duizelig, misselijk en moet soms braken.
Hij voelt zich het beste in bed, met de ogen dicht en dan maar rustig wachten tot de aanval voorbij is.
Zo’n aanval van duizeligheid of draaiduizeligheid kan een tijdje aanhouden, soms wel uren.
Na de aanval kan, weliswaar in mindere mate, de duizeligheid nog dagen en zelfs weken duren.

Wat zijn de blijvende gevolgen van de ziekte van Meniere?

Het gehoor gaat bij de meeste patiënten na elke aanval een stukje achteruit.
In het begin van de ziekte is er slechts sprake van slechthorendheid van de lagere tonen bij een oor.
De oorsuizingen kunnen echter steeds heviger worden, weer afzwakken, maar vaak ook niet helemaal meer verdwijnen.
Er is een kans dat ook het andere oor wordt aangetast.

Hoe verloopt het Meniere syndroom?

Men heeft er vele jaren last van: soms enkele jaren, soms ook tientallen jaren.
De aantallen en hevigheid van de aanvallen verminderen meestal na enkele jaren (natuurlijk zijn hierbij uitzonderingen).
Het gehoorverlies blijft en ook van het oorsuizen blijft men soms last houden.

Hoeveel mensen lijden ongeveer aan de ziekte van Meniere?

In Nederland hebben ongeveer 20.000 mensen het syndroom van Meniere.
Deze zijn meestal tussen de 40 en 50 jaar oud.
Deze ziekte zorgt voor problemen op het werk en in andere sociale contacten.

Is de ziekte van Meniere te genezen?

Een arts beoordeelt of iemand lijdt aan de ziekte van Meniere door gehoor- en evenwichtstesten.
De arts kan een medicijn voorschrijven vaak is dat Betahistine, het is een hulpmiddel, het doet de ziekte niet verdwijnen, maar vermindert de klachten.
Een arts schrijft ook vaak rust voor en een regelmatig dagritme.
Stress kan namelijk ook een aanval doen opkomen.
De ziekte is dus niet te genezen en het gevolg, slechter horen, is een blijvende schade, waarbij een gehoortoestel soms de beste oplossing is.

Het evenwicht bij het syndroom van Meniere?

Slechthorendheid is een vervelend gevolg van de ziekte van Meniere, maar ook het verlies van het evenwicht, of verminderd evenwicht is een lastig gevolg.
Door een prisma bril met speciale glazen te dragen, kan de patiënt enigszins worden geholpen.

Waar komt de naam Meniere vandaan?

De naam Meniere komt van een Franse arts Prosper Meniere.
Hij combineerde in 1861 de symptomen: duizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies tot een ziekte.

Wat is gentamicine therapie?

Deze therapie wordt soms toegepast bij patiënten, die slechts last hebben van de ziekte van Meniere aan slechts een oor.
Een arts spuit een bepaalde dosis gentamicine (antibioticum) in het middenoor.
Dit gebeurt een of meerdere keren met een bepaalde tussentijd van weken.
De zich in het middenoor bevindende trilhaartjes worden vernietigd en daardoor wordt in dat ene oor het evenwichtsorgaan buiten werking gesteld.
In veel gevallen stopt daardoor de duizeligheid.
Het evenwichtsorgaan van het andere oor neemt het gevoel van evenwicht over (voorwaarde is natuurlijk dat het andere oor gezond is).
Wanneer deze behandeling succes heeft, wordt de kwaliteit van het leven van de patiënt duidelijk verbeterd: aanvallen blijven uit en het gehoor blijft in tact.
Gentamicine is echter in een hoge dosering schadelijk, een goede controle is daarom noodzakelijk.

In de praktijk

Wanneer je lijdt aan de ziekte van Meniere is het goed om te weten wat deze ziekte precies inhoudt.
Zorg dat je daarvan op de hoogte bent, laat je informeren.
Probeer ook de nieuwe ontwikkelingen daaromtrent te volgen.
Tevens is het “prettig” om jouw kennis en ervaringen met andere personen met deze ziekte te delen.
Zij weten wat jij meemaakt en het kan beiden steun geven.