Asperger syndroom

Wat zijn de kenmerken van het Asperger syndroom?

Het Asperger syndroom valt binnen het autisme spectrum, het is een aan autisme verwante stoornis.
Dat wil niet zeggen, dat er geen sprake van autisme is.
Er is wel degelijk sprake van autisme, maar de stoornis Asperger syndroom is een minder zuivere vorm van het klassieke autisme.
De stoornis komt namelijk niet op alle ontwikkelingsgebieden voor.
Iemand met het Asperger syndroom is namelijk verbaal goed en soms zelfs heel goed.
De taal- en spraakontwikkeling zijn normaal en vaak boven gemiddeld.
Het communiceren verloopt echter vaak niet normaal.
Dikwijls worden woorden concreet opgevat.
Er volgen discussies die eindeloos kunnen duren met de meest niet logische argumenten.
Het gevolg is een spraakwaterval, die niet te stoppen is.
Een ander kenmerk is de motorische onhandigheid.
Ook de verzamelwoede is een specifiek kenmerk voor de Asperger.
Niet zo zeer het verzamelen zelf, maar de intensiteit waarmee dit gebeurt is zo kenmerkend.
Wel verandert de Asperger zijn interesse enkele keren tijdens zijn kindertijd.
Tijdens de pubertijd wordt er een definitieve “interesse keuze” gemaakt.
Er bestaat nog onenigheid over het feit dat alle Aspergers normaal tot hoogbegaafd zouden zijn.
Kan het syndroom van Asperger ook bij mensen met een lagere intelligentie voorkomen?
Deze vraag staat nog te beantwoorden.

Welke problemen komt “een Asperger” tegen?

Door het feit dat een Asperger moeite heeft om zijn emoties te laten zien of te laten horen, wordt hij vaak niet begrepen.
Een Asperger weet zelf niet in te schatten wanneer hij zich in een gesprek kan mengen, hij voelt dit helemaal niet aan.
Mensen, die totaal niets weten over autisme, zullen helemaal niets van een Asperger begrijpen en hem brutaal en vervelend vinden.
Het inlevingsvermogen van een Asperger is vaak niet aanwezig en hij begrijpt de omgeving niet.
Toch kan een Asperger leren om beter met zijn beperking om te gaan dan een klassieke autist.
Een Asperger kan zijn beperkingen goed “verstoppen”, door zijn sterke kant, zijn verbale vaardigheden, in te zetten.
Naar mate een Asperger ouder wordt, veel heeft geleerd in de praktijk, kan hij steeds beter omgaan met anderen.
Dit in tegenstelling tot de klassieke autist, die deze vaardigheden mist.
Door deze zichzelf aangeleerde vaardigheden wordt de beperking van de persoon met het Asperger syndroom vaak niet goed ingeschat door de hulpverlening en de omgeving. Sociale gebeurtenissen, die gezellig en leuk zouden moeten zijn, vallen voor een Asperger vaak in het water.
De drukte en de inspanning die dit met zich meebrengt, zorgen voor stress en soms zelfs angst bij de Asperger.
Dit leidt tot grote teleurstelling bij de Asperger, hij wil graag een sociaal leven opbouwen, maar hij voelt zijn beperking daaromtrent.

Betreft het syndroom van Asperger alleen het leven met een beperking of kent het nog een andere kant?

Het Aspergersyndroom kent een zeer positieve kant.
De intense belangstelling voor bepaalde zaken kan namelijk leiden tot het kunnen oplossen van problemen door de grote belangstelling, gedrevenheid en fixatie die alleen een Asperger kan opbrengen.
Mensen die lijden aan het Asperger syndroom kunnen zich specialiseren in onderwerpen waar ze veel over weten en daar hun beroep van maken.

Hoe is de motoriek bij een persoon met het syndroom van Asperger?

Maak een onderscheid in fijne en grove motoriek. De fijne motoriek, de motorische vaardigheden kunnen vertraagd zijn.
Lopen bijvoorbeeld kan op een opvallende manier afwijkend zijn, houterig.
Tevens het bewegen van armen, hand of vingers kan opvallend zijn.
Zeer opvallend is het dat de interesse en de motivatie om iets te doen meespelen.
De Asperger kan een ster worden, wanneer zijn interesse ligt op muzikaal gebied, in het bespelen van een muziekinstrument.
Vaak kiest de Asperger een solistische activiteit, of hij zorgt in groepsverband ervoor dat hij de regie heeft en houdt.

Wat valt op bij een kind met het syndroom van Asperger?

Hij speelt vaak alleen. Hij loopt alleen over het schoolplein.
Doet geen moeite om vrienden te maken, wellicht door de vele teleurstellingen omdat het toch niet lukt.
Hij bedenkt een fantasie vriendje, of een hele fantasie wereld.
Hij is slechts bezig met wat hem interesseert.
De buitenwereld lijkt er niet toe te doen, hij is vaak in zijn eigen gedachten wereld.
Hij is vaak slachtoffer van pesterijen, hoewel hij dit zelf zo niet ervaart.
Sommigen echter ervaren het pesten wel als zodanig en lijden er erg onder.

Hoe ziet de toekomst voor een persoon met het Asperger syndroom er uit?

Velen ontwikkelen zich prima.
Wel is er in de maatschappij nog te weinig bekend over de stoornis ook bij de medici en de hulpverlening.
Mensen die daar tegen aan lopen, zijn teleurgesteld en zoeken soms zelf de beste weg door zich in te lezen in de problematiek.
Velen kennen hun beperkingen en doen hun best om zich aan te passen, wat veelal ook redelijk lukt.
De meesten zullen te zijner tijd zelfstandig kunnen gaan wonen.
Bij twijfel kiest men voor beschermde of begeleide woonvormen.
Dit hoeft in de meeste gevallen geen 24- uurs begeleiding te zijn.
Meestal is wat extra ondersteuning nodig bij bijvoorbeeld de administratie of op het gebied van huishoudelijke zorg.
De overstap van het ouderlijke huis naar zelfstandig wonen is groot maar wel te maken.
Het is enorm wennen aan de nieuwe situatie.
Dit kan voor spanning zorgen.
Een vast ritme, hulp in het begin, moet uiteindelijk leiden tot een nieuwe thuis.

De toekomst van een Asperger en een baan, hoe zit dat?

Het is voor een Asperger mogelijk om een opleiding met goed resultaat af te ronden.
Het diploma behalen gaat dus wel lukken, maar het solliciteren is vaak een grote struikelblok.
Hierbij komen de sociale vaardigheden om de hoek kijken.
Vaak werken mensen met Asperger onder hun niveau, bij een sociale werkplaats bijvoorbeeld, of ze zijn werkloos.
Krijgen zij echter wel een betaalde baan, dan zijn het harde werkers, die zich inzetten voor het werk.
Tevens zitten er onder de Aspergers mensen met een universitaire opleiding en een goed betaalde baan.
Zowel de Asperger als de omgeving heeft in zo`n situatie aanpassingen moeten doen om dit te realiseren.

De toekomst van een Asperger en een langdurige relatie, is dat mogelijk?

Veel Aspergers ondervinden problemen bij het zoeken naar een vaste relatie.
Relaties die toch worden aangegaan mislukken vaak.
Door de vele teleurstellingen blijven vele Aspergers alleenstaand.
Er zijn echter ook Aspergers, die een gezin stichten.
Om dit te realiseren zijn, zoals bij het verkrijgen van een baan, veel aanpassingen gedaan door de Asperger zelf en de omgeving.
Ook een Asperger krijgt niets cadeau, er moet aan de toekomst gewerkt worden.
Hoewel het niet eenvoudig is, probeer contacten te leggen met mensen, die je willen begrijpen of je kunnen begrijpen omdat zij grotendeels meemaken wat jij ervaart in relaties met anderen.
En vergeet vooral niet, om ook de positieve kanten en de humor in te zien van het syndroom van Asperger.
En voor ieder mens geldt: het geluk komt niet uit de lucht vallen, je moet er zelf aan werken.
Zie je het even niet meer zitten na de zoveelste teleurstelling, praat erover, schrijf het van je af en zoek vooral hulp.